Pe termen scurt, avem în vedere următoarele:

 1. Vom colecta, analiza și oferi cele mai noi informații legate de activitățile comerciale din România.

 2. Vom oferi servicii de consultanță gratuite sau cu taxa pe proiect companiilor.

 3. Vom ajuta întreprinderile mici, dar și membrii acestora.

 4. Vom promova produsele românești, precum vinul, produsele alimentare, IT și altele.

 5. Vom înființa și ajuta capitolele locale ale RoCCIJa.

 6. Vom susține și vom ajuta românii aflați în Japonia și îi vom ajuta la organizare și o colaborare benefică în viitor, împreună cu ambasada japoneză.

 7. Vom promova parteneriatele și coalițiile formate între cele două țări.


Pe termen mediu, avem în vedere următoarele:

 1. Vom duce la capăt și îmbunătăți obiectivele pe termen scurt enumerate mai sus; Vom determina ce anume să promovăm și cum să mărim fondurile.

 2. Vom susține promovarea comerțului, a turismului și a investițiilor directe între cele două țări.


Pe termen lung, avem în vedere următoarele:

 1. Vom promova dezvoltarea portului din Constanța, permițând Japoniei să intre în parteneriatul de tranzitare a Mării Negre.

 2. Vom susține Japonia să ajute România și în alte proiecte, facilitând accesul la fondurile europene.

 3. Vom promova exportul și distribuția produselor românești în Japonia.

 4. Vom promova schimbul reciproc de tehnologii, mai ales tehnologia anti-cutremure pentru clădiri, diferite proiecte de energie ecologică și tehnologii medicale, dar și schimburi culturale, precum animații japoneze.

 5. Vom ajuta la avansarea sectorului silvic, piscicol, dar și industrial în România.

 6. Vom ajuta companiile românești care doresc să intre pe piața japoneză.

 7. Prin activitățile noastre, dorim ca România să devină cel mai prietenos stat pentru Japonia din Europa Centrală.